סמינר השנתי ומבחני דרגות יולי 2017 Read More >
Annual Seminar Ju-jitsu organizations ijjko-ijja-kempojit

We invite you to coaches and students Annual Martial Arts Seminar great area. The seminar program Jitsu Combat learning, teaching Ju-jitsu techniques, learning knife fighting, stick Wambaugh, and...

Read More >
Home

סמינר השנתי ומבחני דרגות יולי 2017

29.07.2017