יולי 2021 אימון נוער בוגרים Read More >
סמינר יולי 2017 Read More >
סמינר השנתי ומבחני דרגות יולי 2016

https://www.youtube.com/watch?v=c7if2WOnEBQ

Read More >
סמינר לילה לבן פסח 2016 Read More >
הוקרה למאמן מאסטר יהודה ואזדיאס . Read More >
מבחני דרגות קיו 5 נוער

במזל טוב עברו תלמידי הדוג'ו שעברו מבחני דרגות קיו 5

 

Read More >
דף הבית

2016

סמינר יולי 2017

22 יולי, 2017

סמינר יולי 2017

סמינר הונגריה 2016

13 אוגוסט, 2016

https://www.youtube.com/watch?v=ASdLut2yKc8

סמינר הונגריה 2016

סמינר השנתי ומבחני דרגות יולי 2016

15 יולי, 2016

https://www.youtube.com/watch?v=c7if2WOnEBQ

סמינר השנתי ומבחני דרגות יולי 2016

סמינר לילה לבן פסח 2016

3 מאי, 2016

סמינר לילה לבן פסח 2016

הוקרה למאמן מאסטר יהודה ואזדיאס .

6 אפריל, 2016

הוקרה למאמן מאסטר יהודה ואזדיאס .